Kernwaarden (visie en missie)

Onze school is een ontmoetingsplek waar het leerproces gebaseerd is op een effectieve en uitdagende mix van werk- en leervormen. Vanuit een veilig klimaat leggen we een stevige basis voor de toekomst.

Kinderen leren graag! Dat is al te zien op jonge leeftijd, wanneer ze de wereld om zich heen verkennen. Ze zijn voortdurend bezig zichzelf te ontwikkelen. We zien het als onze taak om de van nature aanwezige motivatie te behouden. We baseren ons hierbij op de basisbehoeftes van elk kind; een veilige relatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Door een goed pedagogisch klimaat voelt een kind zich snel op zijn gemak. Door de optelsom van “ik ben welkom” en “ik voel me veilig” durft het te laten zien wat het kan.

Onze belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

 • We laten onze kinderen merken dat we er voor ze zijn, we luisteren
 • We tonen belangstelling voor hun werk, spel en achtergrond
 • We bevorderen samen werken en samen spelen en het ondersteunen van elkaar
 • We houden ons aan onze afspraken
 • We nemen stelling tegen racisme, discriminatie en pesten
 • We respecteren en accepteren elkaar.

Kinderen willen ervaren dat ze steeds meer kennen en kunnen. Zo groeit hun zelfvertrouwen. Het liefst willen ze beseffen dat ze zelf voor die successen hebben gezorgd. Hoe meer ze van die ervaringen opdoen, hoe meer ze leren op zichzelf te vertrouwen. Hun competentiegevoel  groeit.

Belangrijke uitgangspunten hierbij:

 • We maken positieve opmerkingen over het werk en het gedrag van leerlingen wanneer dat gepast is
 • We laten onze leerlingen merken dat wij vertrouwen hebben in hun mogelijkheden
 • We hebben hoge, realistische verwachtingen
 • We zorgen ervoor dat onze leerlingen successen aan zichzelf kunnen toeschrijven
 • We laten leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces

Zo groeit het zelfvertrouwen, zo verbeteren de leerprestaties als vanzelf.

We stimuleren de kinderen om zelf oplossingsmethoden te zoeken. Ontdekkend leren en samenwerkend leren nemen we structureel in ons rooster op. We dragen zorg voor een balans tussen ondersteuning en uitdaging.

Zelfstandige werk- en leervormen bieden ons kansen om nog beter aan te sluiten bij de behoeftes van het kind. Kinderen willen graag actief bezig zijn. Onze hoge verwachtingen vertalen we in onderwijs op maat. We horen een kind graag zeggen: “Kijk eens wat ik kan!” Tijdens het zelfstandig werken en leren heeft de leerkracht uitgebreid de tijd om leerlingen te helpen die hulp nodig hebben.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • We geven de leerlingen veel gelegenheid om zelf te leren door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen
 • We leren de leerlingen zelfstandig problemen op te lossen
 • We voorzien ons zelfstandig werken en leren van structuur door te werken met dag- en weektaken
 • We bieden extra taken aan waardoor de leerlingen hun kennis verbreden
 • We creëren extra tijd voor leerlingen die meer instructie nodig hebben
 • We passen – indien nodig – de instructie aan, er volgt een andere uitleg/begeleiding of we gebruiken andere oefenmaterialen
 • We begeleiden de leerlingen in het plannen van het werk en we leren ze verantwoording te dragen voor hun eigen werk.

Hieronder vindt u onze schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:45- 12:00 uur/ 13:00- 15:15 uur

Woensdag: 08:45- 12:15 uur

Verder hebben wij ‘s ochtends een inloop om 08:30 uur en ‘s middags om 12:50 uur.

* Op dit moment hebben wij i.v.m. de Coronacrisis een aangepast rooster. Onze inloop start op alle dagen om 08:35 uur. De lessen beginnen om 08:45 uur en eindigen om 14:45 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in hun eigen klas.

Het team van OBS De Linde bestaat uit een mix van leerkrachten met al jaren ervaring en leerkrachten die nog aan het begin van hun onderwijsloopbaan staan. Deze mix levert een mooi team op, met in totaal 10 leerkrachten die de lessen verzorgen. Daarnaast is er ook een intern begeleidster (IB-er), die de leerlingenzorg coördineert. Verder bestaat het team uit een administratief medewerkster/ conciërge, een onderhoudsmedewerker en een directeur. Met veel plezier en enthousiasme wordt het onderwijs aan de kinderen verzorgd.

Lidy TamaelaLeerkracht groep 1/2 maandag, dinsdag en vrijdag
Nanny DenissenLeerkracht groep 1/2 woensdag en donderdag
Simone TheunisLeerkracht groep 2/3 maandag en dinsdag
Vivianne van DamLeerkracht groep 2/3 woensdag, donderdag en vrijdag
Jan LindersLeerkracht groep 4/5 gehele week
Tamara RoksLeerkracht groep 5/6 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Hobie van SteenLeerkracht groep 7 gehele week
Celeste KromdijkLeerkracht groep 8 maandag en dinsdag
Leerkracht groep 6 woensdag
Armanda BakxLeerkracht groep 8 woensdag, donderdag en vrijdag
Lianne RoksIntern begeleider maandag en dinsdag
Githe FrijtersIntern begeleider maandag, dinsdag, woensdag of donderdag
Marie-Therèse PijnenAdministratief medewerker/ conciërge alle ochtenden, behalve op woensdagochtend
Bob SchramDirecteur

In onze maatschappij komt een grote hoeveelheid aan informatie en prikkels op onze kinderen af. Voor De Linde is dit steeds meer reden om structureel een leeromgeving te realiseren die rust en veiligheid biedt aan onze kinderen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen wanneer ze goed in hun vel zitten en trots kunnen zijn op zichzelf. Leren en presteren gaan dan hand in hand.

Wij doen als school mee aan de centrale eindtoets. Onze voorkeur gaat uit naar het interpreteren van de toets scores op individueel niveau. Door de Coronacrisis zijn het afgelopen schooljaar in Nederland geen eindtoetsen afgenomen. Onze score in 2019 op de IEP-toets was 83.0. Een heel mooi resultaat! In vergelijking met de landelijk ondergrens van 79,3 in onze scholengroep scoorde De Linde duidelijk hoger. We zijn trots dat we kunnen zeggen dat we al jaren boven het landelijk gemiddelde scoren. De eindscore hebben we bereikt door ondersteuning te bieden die acht jaar zo goed mogelijk op elk kind is afgestemd. We willen bij het verlaten van de basisschool van elk kind blijven zeggen: “Die komt er wel!”. In onze schoolgids kunt u ieder jaar de uitstroom van onze kinderen naar het Voortgezet Onderwijs vinden.

Op De Linde hebben we een leerlingenraad. Dit is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de kinderen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met de directeur van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Waarom een leerlingenraad?

 • leerlingen een eigen stem laten hebben binnen de schoolorganisatie;
 • leerlingen behartigen belangen van leerlingen;
 • leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • leerlingen zijn meer betrokken bij schoolse zaken;
 • leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
 • leerlingen ervaring laten opdoen met een miniparlement in de minisamenleving school;
 • leerlingen leren problemen op school op te lossen;
 • leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is;