OBS de Linde Sport en onderwijscomplex Futura Oud-Gastel
OBS de Linde Sport en onderwijscomplex Futura Oud-Gastel 007-1920
44094680_925079824354214_3806438993990516736_o
57126999_1031788253683370_28917748515995648_o
64696571_1076076342587894_8890496115611271168_n

Samen school zijn… Basisschool De Linde

Welkom op de website van onze school! Een levendige site, boordevol informatie over onze school. We hopen dat de site iets laat zien van het enthousiasme waarmee op onze school gewerkt wordt.
De Linde is een openbare school, waar voor iedereen een plaatsje is, ongeacht achtergrond, nationaliteit of geloofsovertuiging. Samen met de ouders streeft het team naar een school waar kinderen zich thuis voelen. In een veilige en uitdagende schoolomgeving gaan wij positief en respectvol met elkaar om. Onze kinderen zijn kanjers met veel zelfvertrouwen. Leerlingen, leerkrachten en u als ouders zijn samen De Linde. Samen stimuleren wij de kinderen de beste versie van zichzelf te zijn. “SAMEN SCHOOL ZIJN”

Kernwaarden

Kinderen leren graag! Dat is al te zien op jonge leeftijd, wanneer ze de wereld om zich heen verkennen. Ze zijn voortdurend bezig zichzelf te ontwikkelen. We baseren ons hierbij op de basisbehoeftes van elk kind; een veilige relatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Onze school is dan ook een ontmoetingsplek waar we met elkaar leren! Vanuit een veilig klimaat leggen we een stevige basis voor de toekomst.

Inschrijven

U bent natuurlijk van harte welkom om kennis te komen maken met onze school en ons onderwijs. Tijdens deze kennismaking krijgt u informatie, kunt u uw vragen stellen en is er een rondleiding door onze school. Vanzelfsprekend mag u ook uw zoon/ dochter meenemen!

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:45- 14:45 uur - Woensdag: 08:45- 12:15 uur - De deuren van onze school gaan open om 08:35 uur, vanaf dat moment kunnen de kinderen de groepen in.

Vakanties

Er wordt hard gewerkt op onze school, maar tijdens het schooljaar zijn er natuurlijk ook vakanties en studiemomenten waarop de kinderen niet naar school gaan. Klik op meer informatie en u ziet de actuele vakanties en vrije dagen voor het huidige schooljaar.

Continurooster

Dit schooljaar zijn wij definitief overgegaan naar een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school overblijven. Tijdens deze pauze van een half uur eten zij gezamenlijk in de eigen groep en spelen zij buiten (bij goed weer). Hierbij is toezicht aanwezig. Omdat wij dit continurooster draaien, is onze eindtijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 14:45 uur. Op woensdag is de eindtijd 12:15 uur. De kinderen eten dus op woensdag gewoon thuis.

Naschoolse opvang

Wij werken nauw samen met de Stichting Kinderopvang Oud Gastel. Deze opvang vindt plaats aan de overzijde van ons gebouw, op zeer korte loopafstand.

Wat anderen over ons zeggen…

“Warm en betrokken collega’s met een zeer groot hart voor het onderwijs”

Stagiair

Wat was Femke blij toen ze van Rutte hoorde dat ze weer naar school kon. “Ik heb het zo goed naar mijn zin”

Leerling

Linde weetjes

OBS de Linde in beeld