Voor- en naschoolse opvang

De Stichting Kinderopvang Oud Gastel verzorgt de Buitenschoolse Opvang voor onze school. De BSO  vindt plaats in het kindercentrum Dikkertje Dap,  Veerkensweg 24, 4751 CS Oud Gastel (tel.nr 0165-513980). De fysieke afstand  tussen de Linde en Dikkertje Dap zal ongeveer 100 meter beslaan.

De Linde en de Kinderopvang werken nauw samen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst. De kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang worden door de medewerkers van de Kinderopvang naar school gebracht of van school opgehaald.

Informatie is op school verkrijgbaar of via de website: www.stgkoog.nl