Tussenschoolse opvang

Het overblijven (Tussen Schoolse Opvang / TSO)
We hebben dagelijks vijf vaste overblijfmoeders, die in de middagpauze zorg dragen voor de opvang van de overblijfkinderen. Deze moeders hebben verplicht een cursus gevolgd, zodat uw kinderen in goede handen zijn.

De kinderen zijn verdeeld in drie groepen: Groep 1: dit zijn de kinderen uit de groepen 1,2 en 3 Groep 2: dit zijn de kinderen uit de groepen 4 en 5 Groep 3: dit zijn de kinderen uit de groepen 6,7 en 8

Om 12.45 uur gaat de bel voor de overblijfkinderen. Zij verzamelen zich op de afgesproken plaats en gaan met de TSO moeders naar binnen. Om 12.50 uur gaat de poort open voor de andere kinderen en die gaan zelf naar binnen. Om 13.00 uur starten de lessen.

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Er is voldoende materiaal aanwezig om de kinderen binnen bezig te houden.

De kinderen die een keertje incidenteel overblijven, dienen dit door te geven aan de groepsleerkracht, zodat de leerkracht ook op de hoogte is van dit feit en er geen misverstanden kunnen plaatsvinden.

Download hier het inschrijfformulier voor de TSO.

De overblijfkosten
Als u per jaar wilt betalen, zijn de kosten: 1 x per week € 36,– 2 x per week € 72,– 3 x per week €108,– 4 x per week €144,–

Kinderen die door ziekte enkele dagen per jaar niet aanwezig zijn, krijgen hiervoor geen restitutie. Verder werken we met strippenkaarten. De kaarten kosten €17,50 (10 keer overblijven en € 30,00 (20 keer overblijven). Deze kaarten moeten vooraf betaald worden. U kunt elke ochtend tussen 8.15.-8.45 u een strippenkaart kopen bij onze conciërge Marie Therèse. De strippenkaart blijft op school en blijft de hele schoolloopbaan geldig. Losse betaling per keer is niet mogelijk, ook bij incidenteel overblijven geldt de strippenkaart. Zie ook ommezijde

Overblijfregels
Om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij en de overblijfmoeders een aantal afspraken gemaakt waaraan de kinderen zich dienen te houden. U kunt hier lezen over welke regels en afspraken het gaat.

Verantwoordelijkheid
Tijdens de middagpauze hebben de overblijfmoeders de verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de directie van de school. Mochten er zich problemen voordoen met een kind dan nemen de overblijfmoeders contact op met de desbetreffende leerkracht. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders.

De schoolpoorten
De schoolpoorten voor de niet-overblijvers gaan pas om 12.50 uur open. Ons verzoek aan u als ouders van de niet-overblijvers is om uw kind niet te vroeg naar school te sturen, zodat er niet onnodig gewacht hoeft te worden voor de poorten.

Tot slot
Blijft uw kind voor het eerst over? Dan verzoeken wij u vriendelijk om zelf in de eerste week even in de lunchpauze naar school te komen om kennis te maken met de overblijfmoeders. Deze stellen zo’n kennismaking erg op prijs. Zo kan er dan o.a. bijvoorbeeld ook even gesproken worden over de regels thuis tijdens het eten.

Zoals u in de bovenstaande informatie heeft kunnen lezen, zijn de overblijfkinderen in goede handen. Toch verzoeken wij u om alleen in geval van noodzaak uw kind over te laten blijven. Is de noodzaak niet aanwezig laat uw kind dan lekker de middagpauze thuis doorbrengen.

Heeft u nog vragen, mail ons dan: tso@lindeoudgastel.nl