Visie

De zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen is speerpunt op De Linde. Wij vinden het van groot belang dat een kind zich bij ons op school prettig voelt. We besteden veel aandacht aan het scheppen van een goede sfeer met aandacht en belangstelling voor elkaar. Een kind moet zich veilig voelen en waardering krijgen van zijn omgeving. Als een kind zich veilig voelt kan het zich goed ontwikkelen.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Het verschil in ontwikkelingsniveau tussen kinderen kan groot zijn. Om elk kind goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de leerkracht aansluit bij de verschillende niveaus van de leerlingen. Dit alles vraagt om een gedegen aanpak.

Het Lindeteam volgt regelmatig trainingen om dit onderwijs op maat zo goed mogelijk te verwezenlijken. Wij vinden het belangrijk om ons optimaal in te zetten voor het behalen van een zo goed mogelijk eindresultaat. Dit alles met op maat gesneden hulp. We brengen alle gegevens en resultaten op sociaal en didactisch gebied zorgvuldig in kaart en bouwen op deze manier een zo goed en compleet mogelijk systeem van zorg op.

De Linde is een Kanjerschool. Wij werken met de Kanjermethode; een lessenserie die zich richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het schoolteam heeft in een teamcursus het Kanjercertificaat behaald wat noodzakelijk is om deze methode toe te mogen passen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met gevoelens, voor zichzelf opkomen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

De Kanjermethode is niet zomaar een methode maar een leefwijze door de hele school, elke dag weer!

poster-kanjertraining