Over De Linde

De Linde is een fijne, moderne school midden in het levendige dorp Oud Gastel. De school bestaat nu 40 jaar. De kinderen zijn verdeeld over 7 groepen.

Het bestuur van De Linde wordt gevormd door de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. Deze stichting beheert 16 scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Roosendaal.

De Linde is een openbare basisschool. Voor elk kind, ongeacht achtergrond, nationaliteit of geloofsovertuiging is een plaatsje op onze school. In een veilige en uitdagende schoolomgeving gaan wij positief en respectvol met elkaar om. Onze kinderen zijn kanjers met veel zelfvertrouwen.

Het schoolteam bestaat uit 14 personen. Er is tevens een administratief medewerkster en een klusjesman werkzaam. Dit enthousiast en professioneel team werkt aan een optimale ontwikkeling van kinderen vanuit vertrouwen in elkaar. De intern begeleider, gedragsspecialist en zorgondersteuner geven ondersteuning aan (groepen) leerlingen die daar behoeften aan hebben.

Kinderen leren om zelfstandig problemen op te lossen, opdrachten uit te voeren en zelf taken te plannen. Ouders zijn actief betrokken. Samen komen we tot opbrengsten die passen bij het niveau van het kind.
Kortom: “SAMEN SCHOOL ZIJN”