Kanjermethode

De kanjermethode is een lessenserie die zich richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Je bent niet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • We respecteren onszelf en anderen

Deze afspraken vormen de basis van de kanjermethode.

In groep 1 t/m 4 volgen de kinderen het verhaal van Max. Max vindt een dorpje waarin verschillende dieren wonen met eigen gedragingen. Max helpt de dieren ander gedrag te vertonen.

In groep 5 t/m 8 staat het verhaal van mister Peanut centraal. Een zwerver die op allerlei manieren sociaal de mist ingaat en door de kinderen geholpen wordt.

Met de afspraken, verhalen, vertrouwensoefeningen, tips en het groeiende groepsgevoel streven we na dat kinderen:

 • zich kunnen voorstellen
 • positief denken over zichzelf
 • kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden
 • kunnen zeggen: niet iedereen is mijn vriend(in) en dat hoort ook zo
 • zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek
 • in vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en nadenken over oplossingen.
 • niet meedoen aan rottigheid
 • maatregelen kunnen nemen als ze worden gepest/ lastig gevallen

De zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt op ‘de linde’. Wij vinden het van groot belang dat de kinderen lekker in hun vel zitten en hechten daarom veel waarde aan een goede sfeer.
Wij willen onze kinderen leren op een goede manier met zichzelf en anderen om te gaan. Daarom heeft het team van ‘de linde’ gekozen om te gaan werken volgens de kanjermethode. Het hele team heeft een cursus om met deze methode te mogen werken met succes afgerond.

De kanjermethode is niet zomaar een methode maar een leefwijze door de hele school. Hoe wij met elkaar omgaan op ‘de linde’ is helder. Wij hebben dat heel duidelijk met onze kinderen, de leerkrachten en de ouders afgesproken.

En afspraak is afspraak!