Aanvraagformulieren

Aanvraag bijzonder verlof

Wanneer kinderen buiten de vakanties om recht op een vrije dag hebben (bijvoorbeeld in verband met huwelijk of een ambtsjubileum), kan een verzoek om extra verlof worden ingediend.

Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend als vakantie tijdens de zomervakantie onmogelijk is. Dit moet bijvoorbeeld blijken uit een werkgeversverklaring. Zie voor verdere bijzonderheden de schoolgids.

Aanvraag van bijzonder verlof kan door middel van dit formulier bij de directeur.

Aanmeldingsformulier

Om uw kind aan te melden neemt u contact op met onze school. Dit kan via 0165-518065