Groep 3 van rups naar vlinders!

We zien ze steeds vaker vliegen…Vlinders!

Van rups naar een prachtige vlinder.

Eigenlijk een beetje te vergelijken met wat de kinderen dit jaar meegemaakt hebben in groep 3.

Van een kleuter, omgetoverd tot uniek persoon die kan lezen, rekenen, schrijven en nog veel meer.

De cocon is er vanaf en hebben de basis gelegd om verder te kunnen vliegen…