CITO

Deze week was het heel stil op De Linde. Groep 8 had namelijk dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend de CITO-eindtoets.
Wat is dat eigenlijk deze centrale eindtoets? Deze toetst wat je in acht jaar op de basisschool hebt geleerd. Je hoeft er dus eigenlijk niet speciaal voor te leren, maar natuurlijk wel je best voor doen. De toets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en Wereldoriƫntatie.

Hier een link naar een voorbeeldvraag.

De eindtoets is een “tweede onafhankelijk gegeven”. De toetsscore ondersteunt als het goed is het gegeven schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.