Bezoek aan het museum.

In het kader van Open Monumenten klassendag is groep 8 op bezoek geweest bij het Natuurhistorisch & Volkenkundig Museum van Oudenbosch. Het museum exposeert collecties op het gebied van geologie, levende natuur, mens & milieu en volkenkunde. In groepjes hebben de leerlingen een speurtocht afgelegd. Het was heel interessant en leerzaam!